ברוכים הבאים לפרויקט ״כל השערים היו סגורים בפנינו״

„כל השערים היו סגורים בפנינו. פליטים יהודים 1939-1938״ הוא פרויקט המציע חומרים בנושא זרות, אחרות ופליטות, ומציב את מצבם של יהודי גרמניה ואוסטריה בשנים 1939-1938 כנקודת מוצא לבחינת מצבם של פליטים והגירה כפויה כיום.

החומרים מורכבים משלוש יחידות היסטוריות מקיפות (ועידת אוויאן, מבצע הקינדרטרנספורט ומסעה של הספינה סנט לואיס), ומתרגיל שניתן להשתמש בו בכל היחידות, ושנועד לבחינת מחשבותיהם של המשתתפים ועמדותיהם ביחס לנושא של פליטים ובריחה. כמו כן מאפשר הפרוייקט יצירת קשר בין עבר והווה.

ועידת אוויאן

בהתבסס על הוועידה הבינלאומית בנושא פליטים באוויאן ב-1938, המשתתפים יתמודדו עם ארבע שאלות מרכזיות:

באיזו מידה מוטלת עליי אחריות לסייע לזרים?

מהו האיזון הראוי בין דאגה לעצמי לבין המחויבות הבינלאומית לסייע לפליטים?

מהן סיבות לגיטימיות ולא-לגיטימיות לדחיית פליטים?

באיזו מידה דיפלומטיה מהווה אמצעי יעיל או הכרחי לפתרון בעיית הפליטים?

קינדרטרנספורט

יחידת לימוד זו עוסקת במאפיינים ובאתגרים של חווית הפליטות דרך הפריזמה של מבצע ההצלה קינדרטרנספורט. אספקטים נוספים שנדונים בה הם תפקידה של המדיה והשפה בעיצוב התפיסה שלנו על המציאות ועל קבוצות אנשים זרים לנו והשיקולים השונים אשר מניעים את אופן פעילותן של מדינות ביחסן לפליטים. בשונה מיחידות הלימוד האחרות, היא מתחילה בהווה ולא בעבר ומסתיימת בדיון פתוח על היתרונות, החסרונות והאתגרים בהסתכלות על העבר לשם למידה בהווה.

סנט לואיס

יחידת לימוד זו דנה בפרשת הספינה סנט לואיס מפרספקטיבות שונות, תוך מבט ביטוי לדמויות השונות שלקחו בה חלק. דרך עבודה בקבוצות קטנות עם מקורות ראשוניים, תתקבל תמונה כוללת של הפרשה ושל הסיבות שהובילו את נוסעיה של הספינה לעזוב את גרמניה, צ׳כוסלובקיה ואוסטריה. היחידה בוחנת את הרלוונטיות של פרשת סנט לואיס לימינו אנו ומאפשרת דיון בשאלות מורכבות אודות אחריות, חובה אזרחית ומחויבות מוסרית אישית ובינלאומית.

ברומטר

הברומטר הוא תרגיל שניתן להשתמש בו בכל יחידות הלימודבתור תרגיל פתיחה לפעילות כולה או בסופה של יחידה לימודית. מטרתו היא לעורר חשיבה ביקורתית בנוגע לעמדות שונות בנושאבריחה ופליטים”, ולאפשר למשתתפים לגבש ולנמק עמדה משלהם בנושא.