דף הביתועידת אוויאןשלב 1: היגדים בנושא פליטים

השלב הראשון – דיון רפלקטיבי על היגדים בנושא פליטים

מטרתו של השלב הראשון הוא זיהוי עמדות אישיות בנושאי פליטים ומדיניות הגירה, בעזרת היגדים שונים.

קראו בעיון את ההיגדים בקובץ המצורף, ובחרו את ההיגדים שנראים מתאימים ומועילים ביותר למשתתפים בקבוצה.

הכינוברומטר„, על ידי הדבקת סרט הדבקה ארוך על רצפת הכתה, שבקצהו האחד מסומןמסכימ/הומצד שנימתנגד/ת„.

בקשו מהמשתתפים לעמוד על הברומטר, על פי המידה בה הם תומכים או מתנגדים לכל היגד.

צלמו את המשתתפים העומדים על הברומטר בכל היגד (על מנת להשוות זאת לעמדות המשתתפים כלפי אותם ההיגדים בשלב השלישי).

דונו עם המשתתפים בשאלה מדוע הם בחרו לעמוד בנקודה שבחרו על הברומטר.

מתודה חלופית

הוסיפו את ההיגדים שנבחרו לעמודה הראשונה בדף ההיגדים המצורף.

הדפיסו את הדף וחלקו אותו למשתתפים.

בקשו מהמשתתפים לסמן באיזו מידה הם מסכימים או מתנגדים לכל אחד מההיגדים.

בקשו מהמשתתפים להביע את דעותיהם ולדון בהן.

בקשו מהמשתתפים לשמור את הדף עד לסוף התכנית.

היגדים בנושא פליטים

Materialien zum Download