דף הביתועידת אוויאןשלב 1: היגדים בנושא פליטיםהיגדים בנושא פליטים

היגדים בנושא פליטים

1. באיזו מידה מוטלת עלי אחריות לעזור לפליטים?

אין הבדל מהותי ביני והאנשים הקרובים אלי, לבין אנשים אחרים. כולנו בני אדם שחיים בעולם אחד, ולכן עלינו לעזור זה לזה

[הטענה הנגדית:] באופן טבעי אני מזדהה עם האנשים הקרובים אלי יותר מאשר עם אנשים זרים, ובהתאם לכך נקבעת גם המחויבות והאחריות שלי לעזור לאחרים.

אם לא אעזור לזרים, לא אוכל לצפות או לדרוש מאחרים לעזור לי בשעת צרה.

[הטענה הנגדית:] לא מוטלת עלי חובה לעזור לזרים, משום שאין שום וודאות שהם יעזרו לי בשעת צרה

ההיסטוריה הוכיחה שכל אדם וכל מדינה דואגים בראש ובראשונה לאינטרסים של עצמם.

2. מהו האיזון הראוי בין דאגה לאינטרסים של מדינתי לבין המחויבות הבינלאומית לעזור לפליטים?

מוטלת עלינו מחויבות לעזור לפליטים. הם בני אדם ממש כמונו. האנושיות המשותפת לנו חשובה יותר מהדאגה לאינטרסים הייחודיים שלנו.  אנו בראש ובראשונה בני אדם, ולא רק אזרחים של מדינה מסוימת.

אנחנו לא אשמים במשברים בארצות מהן הפליטים באו, ולכן לא מוטלת עלינו חובה לקלוט אותם. קליטת פליטים למדינתנו תלויה ברצוננו הטוב בלבד. היא איננה חובה מוסרית

אסור לנו להתערב בענייניהן הפנימיים של מדינות זרות על ידי עידוד הגירה של פליטים ממדינות אלה למדינתנו.

במקום לדרוש מאתנו לקלוט פליטים, יש להשקיע מאמצים לפתור את הבעיות במדינות מהם הפליטים באים.

על הפליטים לפנות למדינות הסמוכות למדינותיהם, או למדינות בעלות אוכלוסייה דומה להם מבחינה דתית ואתנית.

המדינות שצריכות לקלוט את הפליטים הן המדינות באזור ממנו הם באים, או מדינות עם אוכלוסייה הדומה לפליטים מבחינה דתית ואתנית.

על כל המדינות לקלוט פליטים באופן שווה, או לפחות לחלוק בעול הכרוך בקליטת הפליטים.

המדינה שלי לא צריכה לקלוט פליטים, אם מדינות אחרות מסרבות לעשות זאת

(לחילופין: על המדינה שלי לקלוט פליטים אפילו אם מדינות אחרות מסרבות לעשות זאת.)

3. מהם שיקולים לגיטימיים ולא לגיטימיים לסירוב לקבל פליטים?

לגיטימי להגביל את מספר הפליטים המגיעים ממדינות עוינות, משום שאי אפשר לבטוח בהם.

לגיטימי להגביל את מספר הפליטים אם הם עלולים להביא לבעיות חברתיות או למתחים בין קבוצות שונות במדינתי.

על מדינתי לקבל פליטים אפילו אם יהיו לכך השלכות שליליות על התעסוקה והכלכלה במדינה.

אין לקבל פליטים ללא השכלה מינימלית או כישורים מקצועיים, משום שהם יהוו עול על החברה והכלכלה.

אין לקבל פליטים צעירים או מבוגרים מדי, משום שהם יהוו עול כלכלי על החברה.

בעיית הפליטים היא בעיה בינלאומית. לפיכך, עלינו לקבל פליטים רק אם נקבל עזרה כלכלית בינלאומית בקליטתם.

יש לקבל פליט רק אם יש אדם במדינה שמוכן לממן אותו.

לגיטימי לדחות פליטים שלא מתכוונים לחזור לארצם בסופו של דבר.

ניתן לקבל פליטים רק אם הם יעברו לאחר מכן למדינה אחרת.

אין לקבל פליטים שהגיעו באופן בלתי חוקי. פליטים שהגיעו באופן בלתי חוקי יש לכלוא או לשלוח בחזרה לארצם.

יש לקבל פליטים רק אם הם מוכנים לחיות על פי ערכי החברה שלנו.

קבלת פליטים עלולה לעודד גירוש של אנשים נוספים ממדינותיהם, משום שהיא מעבירה מסר לשלטונות המדינות האלה שיש למגורשים לאן ללכת

4. באיזו מידה דיפלומטיה מהווה אמצעי יעיל או הכרחי לפתרון בעיית הפליטים?

בעיית הפליטים היא בעיה בינלאומית ומצריכה שיתוף פעולה בינלאומי, ולכן דיפלומטיה היא הדרך היעילה ביותר (או אף היחידה) להתמודד עמה.

בתחום הדיפלומטי כל מדינה מנסה לקדם את האינטרסים שלה ולא לקדם ערכים אוניברסליים או אינטרסים בינלאומיים. לכן דיפלומטיה איננה דרך יעילה לפתרון בעיית הפליטים.

Materialien zum Download