דף הביתועידת אוויאןשלב 2: שחזור ועידת אוויאןדף עבודה: ארגנטינה

דף עבודה: ארגנטינה

אתם נציגי ארגנטינה בוועידת אוויאן. הכינו נאום לוועידה  (בעזרת המידע המופיע בדף זה), ושאו אותו מול הקבוצה. חישבו אילו נקודות יש לכלול בנאום, ואילו נקודות עדיף שלא להזכיר בפומבי.

רקע

אוכלוסיית ארגנטינה ב-1938: כ-13.5 מיליון איש, כולל כ-270 אלף יהודים.

בתחילת שנות השלושים, ארגנטינה סבלה מאבטלה מרובה ומשבר כלכלי קשה. עם זאת, בשנת 1938 המצב הכלכלי בארגנטינה השתפר באופן משמעותי, וארגנטינה התגברה על המשבר.

במהלך ההיסטוריה שלה, ארגנטינה היתה ארץ הגירה. עם זאת, בשנת 1932 ארגנטינה החלה לסגור את שעריה למהגרים, וקבעה נהלי הגירה מגבילים חדשים.  הנהלים החדשים התירו כניסה בעיקר למהגרים חקלאים (אותם ניתן לשלוח לישובים חקלאיים), או קרובי משפחה מדרגה ראשונה של אזרחים ארגנטינאים (רוב הפליטים היהודים לא היו חקלאים ולא היו להם קרובי משפחה בארגנטינה).

בעקבות מלחמת האזרחים בספרד ב-1936, הממשלה הארגנטינאית חששה שתומכים קומוניסטים יהגרו לארגנטינה. רבים ראו את היהודים כקשורים לקומוניסטים.

בזמן בו התקיימה וועידת אוויאן, הוכנו נהלי הגירה מגבילים אף יותר. נהלים אלה אפשרו הגירה, אחרי בחינה מדוקדקת, רק למהגרים שהוכיחו שהם יכולים להיטמע היטב בארגנטינה מבחינה חברתית וכלכלית (ולא לפליטים הנסים על נפשם).

מדיניות ההגירה המגבילה הושפעה מהלאומנים הארגנטינאים ומחלק ניכר מהכנסייה הקתולית הארגנטינאית, שהיא גורם משפיע מבחינה חברתית ופוליטית בארגנטינה. הם ראו את האזרחים והמהגרים היהודים כגוף זרבחברה הארגנטינאית, אותה הם ראו כבעלת זהות תרבותית, דתית וחברתית לטינית וקתולית.

בה בעת, היתה מידה של ביקורת על מדיניות ההגירה המגבילה מצד עיתונאים ופוליטיקאים ליברליים ארגנטינאים, שקראו לסייע לפליטים.

ארגנטינה חוששת מאוד שמעצמות המערב (כגון בריטניה וארצות הברית) יפעילו עליה לחץ לקלוט פליטים יהודים, שאותם הן לא מוכנות לקבל

נקודות מרכזיות שהועלו על ידי משלחת ארגנטינה בוועידת אוויאן

ארגנטינה כבר קבלה את המספר הגדול ביותר של מהגרים יהודים אחרי ארצות הברית (אם ניקח בחשבון את גודל האוכלוסייה, ארגנטינה אף קבלה שיעור גדול יותר של פליטים מאשר ארצות הברית).  ארגנטינה חשה שהיא כבר מלאה את חובתה בנושא.

ארגנטינה היא בראש ובראשונה מדינה חקלאית. לכן ההגירה צריכה להיות מנותבת לעבודה חקלאית ולהתמחויות מסוימות בתעסוקה.”

אסור שמספר המהגרים שמתכונים לעסוק במקצועות שכבר מלאים בעובדים יעלה על כמות סבירה. אחרתיצטמצמו אפשרויות התעסוקה של אנשינו [וגם של] המהגרים שכבר קלטנו.”

רשויות ההגירה תתנה מידע על מספר המהגרים בכל מקצוע שנוכל לשלב בכל זמן“.

לא ננסה להשפיע על ההחלטות שיתקבלו על ידי ארצות אחרות לגבי הדרך בה הם משלבים מהגרים. באותה מידה, אנו נקבל בעצמו את ההחלטות שלנו בנושאים אלה על פי היכולות שלנו והנסיבות“.

אחד מהמאפיינים המיוחדים שלנו הוא העדר דעות קדומות משום סוג. אנו מסבירי פנים מטבענואנו נחושים לחלוטין לשתף פעולה, במסגרת גבולות היכולת שלנו“.

מקורות

Dennis R. Laffer, The Jewish Trail of Tears: The Evian Conference of 1938, University of South Florida, 2011.

Argentina: historical demographical data of the whole country.

Verbatim Record of the Plenary Meetings of the Committee. Resolutions and Reports – Proceedings of the Intergovernmental Committee, Evian, July 6th to 15th, 1938, Leo Baeck Institute New York: Robert Weltsch Collection, 1770-1997, AR 7185 / MF

אבני, חיים. מביטול האינקוויזיציה ועד חוק השבות: תולדות ההגירה היהודית לארגנטינה, ירושלים: הוצאת מאגנס, 1982.

בן דרור, גרסיאלה. “העיתונות הקתולית הארגנטינית ועיצוב דעת הקהל“. בתוך: בזרנו, מרגלית ואחרים (עורכים): יהדות אמריקה הלטינית: קובץ מאמרים לכבוד חיים אבני. ירושלים: המכון ליהדות זמננו ועמילטאגודת מחקר יהדות לטינואמריקה, 2001, עמ‘ 127-140.

Materials for Download