דף הביתועידת אוויאןשלב 2: שחזור ועידת אוויאןדף עבודה: ארה״ב

דף עבודה: ארצות הברית

אתם נציגי ארצות הברית בוועידת אוויאן.

הכינו נאום לוועידה (בעזרת המידע המופיע בדף זה), ושאו אותו מול הקבוצה. חישבו אילו נקודות יש לכלול בנאום, ואילו נקודות עדיף שלא להזכיר בפומבי.

רקע

אוכלוסיית ארהב ב– 1938 מנתה כ– 130 מיליון תושבים, מתוכם 4.7 מיליון יהודים (3.6% מהאוכלוסייה הכללית).

בשנות השלושים ארצות הברית ביססה את עצמה כמעצמה עולמית.

ארצות הברית היא מדינה שנוסדה ונבנתה על ידי מהגרים. לדוגמא, בשנים 1900-1915 הגיעו יותר מ-15 מיליון מהגרים מאירופה לארצות הברית.

רבים מאזרחי ארצות הברית חששו שהתרבות האנגלוסקסית והפרוטסטנטית באמריקה עומדת בסכנה, בגלל המהגרים הרבים שבאו אליה. בשנות העשרים ההתנגדות הציבורית להגירה הובילה להגבלות משפטיות, כגון יצירת מכסות הגירה (הגבלת מספר המהגרים מכל מדינה).

נשיא ארצות הברית, פרנקלין רוזוולט, היה זה שיזם את ועידת אוויאן בשנת 1938.

הנקודות העיקריות שהועלו על ידי משלחת ארה"ב בוועידת אוויאן

המשלחת הדגישה את הזדהותה עם יהודי גרמניה ואוסטריה, ואת הצורך לסייע להם.

המשלחת קראה להקמת מוסדות בין לאומיים (בהדרכת ארצות הברית) שיישאו ויתנו עם גרמניה, משום שחשוב לא לבודד אותה

בעיית הפליטים הפוליטיים רחבה ומורכבת. ככל הנראה כל מה שניתן לעשות במפגש הבינלאומי הראשוני הזה, הוא להתחיל להפעיל את המערכת, ולתאם בינה לבין מערכות שכבר קיימות, כדי שבטווח הארוך הן תתרומנה לשיפור מעשי במצב האנשים האומללים בהם אנו דנים“.

כמה מיליוני אנשים  הם למעשה חסרי מדינה, באופן ממשי או פוטנציאלי. מספרם עולה מדי יום, וזאת בתקופה בה קיימים שיעורי אבטלה רציניים במדינות רבות, אמצעי הקיום מצטמצמים, ואוכלוסיית העולם נמצאת בשיא גודלה.”

הנשיא רוזוולט, המודע לדחיפות של מצב הפליטים, יזם את הוועידה הזאת באוויאן“.

ממשלת ארהב גאה בכך שחוקי ההגירה ומדיניות ההגירה שלה ליברליים. הן במספר המהגרים שארהב קולטת בכל שנה כדי שישתלבו באוכלוסייתה, והן בטיפול באנשים אלה כאשר הם מגיעיםממשלת ארהב נקטה בצעדים הדרושים לעיצוב מכסות ההגירה מגרמניה ומאוסטריה לשעבר, כך שמספר כולל של 27,370 מהגרים יוכלו להיכנס לארצות הברית, על פי המכסה שנתנה למהגרים מגרמניה בכל שנה.”

אפליה ודיכוי כנגד קבוצות מיעוט והתעלמות מזכויות אדם בסיסיות, נוגדות את העקרונות של מה שנתפס בעיננו כסטנדרטים מקובלים של חברה מתורבתת.   

גורמים שהשפיעו על דעת הקהל והעמדות פוליטיות לגבי ההגירה בשנות השלושים

הגישה הפוליטית של ארצות הברית היא  הגישה המתבודדת, לפיה עדיף לארצות הברית להימנע ממעורבות בנושאים בינלאומיים, משום שעדיף לה להתמקד בצרכים ובאינטרסים של עצמה. היו שטענו שרדיפת היהודים בגרמניה הנאצית הוא ענין גרמני פנימי, ואסור לארצות הברית להתערב בנושא.

היו אמריקאים שהעלו חששות ביטחוניים בנושא ההגירה, כגון חשש מהגעת מרגלים נאצים ביחד עם המהגרים.

היו אמריקאים שטענו שהבולשביזם הוא האיום הגדול ביותר על העולם, ולכן יש לתמוך במאבק של גרמניה הנאצית בבולשביזם, גם במחיר העלמת עין מרדיפת היהודים בגרמניה.

היתה מידה מסוימת של אנטישמיות בקרב חלקים מהחברה האמריקאית ובקרב יועצי הממשל האמריקאי.

היו שטענו שארצות הברית  היא זו שיזמה את ועידת אוויאן ומכסות ההגירה שלה כבר עכשיו נדיבות בהשוואה למדינות אחרות, לכן אין מקום ללחוץ עליה לקבל פליטים נוספים.

היה חשש שהפליטים יתחרו עם אזרחים אמריקאים על משאבים כלכליים (כגון מקומות עבודה, כסף, מזון ומגורים). בארצות הברית המצב הכלכלי קשה (בעיקר עקב המשבר הכלכלי הגדול) ויש בה כ – 10-14 מיליון אזרחים מובטלים.

להלן תוצאות סקר דעת הקהל מיולי 1938 לגבי השאלההאם יש לאפשר לפליטים מגרמניה, אוסטריה ופליטים פוליטיים אחרים להיכנס לארצות הברית?”:

4.9%  צדדו באמירה  שעלינו לעודד פליטים להגיע אפילו אם נצטרך להגדיל את מכסות ההגירה.”

18.2% – צדדו באמירה שיש לקבל את הפליטים אך לא להגדיל את מכסות ההגירה.”

67.4% – צידדו באמירה שבתנאים הנוכחיים, יש לנסות למנוע מהפליטים להיכנס.”

9.5% – לא הביעו דעה

בנוגע לוועידת אוויאן, היו שטענו שיש להגביל את הסיוע לאנשים שנרדפים כיהודים מגרמניה ואוסטריה, כדי למנוע גל נוסף של הגירה המונית יהודית ממדינות נוספות בעלות מדיניות אנטישמית (כמו רומניה, הונגריה ופולין). מדינות אלה עלולות לקבל רושם מוטעה לפיו גירוש ונישול אזרחיהן היהודים הוא דבר מקובל, בגלל שמדינות אחרות יהיו מוכנות לקבל אותם.

באופן מעשי, עד 1937 ניתנו אשרות הגירה לארצות הברית רק לאנשים שהיו מסוגלים להוכיח שיש להם לפחות 1000 דולר, ומכסות ההגירה לא נוצלו עד תום. ב– 1937, בעקבות הלחץ על ארצות הברית לאפשר כניסת יותר יהודים, ניתנה הוראה למלא את מכסות ההגירה.

מקורות

Ernst G. Löwenthal. (Hg.), Ernst G. Löwenthal, Hans Oppenheimer (Redaktion): Philo-Atlas Handbuch für jüdische Auswanderung, Phil G.M.B.H. Jüdischer Buchverlag, Berlin 1938.

Verbatim Record of the Plenary Meetings of the Committee. Resolutions and Reports – Proceedings of the Intergovernmental Committee, Evian, July 6th to 15th, 1938, Leo Baeck Institute New York: Robert Weltsch Collection, 1770-1997, AR 7185 / MF 491.

Hans Habe: The Mission, 1966.

Relico- Committee for Relief of the War-Stricken Jewish Population, World Jewish Congress, Geneva: Rules for emigration to various countries, a document prepared marking the first anniversary of the Evian Conference, July 1938-July 1939.

http://countrystudies.us/united-states

Fortune Magazine: Poll, July 1938

Fritz Kieffer: Judenverfolgung in Deutschland – eine innere Angelegenheit? Internationale Reaktionen auf die Flüchtlingsproblematik 1933-1939, Stuttgart 2002.

Materials for Download