דף הביתמבצע ההצלה קינדרטרנספורט

יחידת הלימוד: מבצע ההצלה קינדרטרנספורט

מטרות

לבחון את תפקידה של המדיה והשפה  בעיצוב התפיסה שלנו על המציאות ועל קבוצות של אנשים זרים לנו.

לדון במאפיינים ובאתגרים של חווית הפליטות, ובמיוחד המאפיינים של פליטות ילדים (וקטינים), דרך הפריזמה של אירוע הקינדרטרנספורט, והילדים שהיו חלק זה.

לדון בשיקולים שונים אשר מניעים את אופן פעילותן של מדינות ביחסם לפליטים.

לדון בהמשכיות השאלות הנוגעות למשבר הפליטיםמאז ועד היום.

מסגרת הזמן

סך הכל – 90 דקות.

השלב הראשון: 20 דקות.

השלב השני: 30 דקות.

השלב השלישי: 10 דקות.

השלב הרביעי: 30 דקות.

שלב 1

שלב זה משמש כהקדמה ליחידה. שאלה מרכזית: כיצד השפה והתיוג הנפוצות במדיה משפיעות על האופן שבו אנו מתייחסים לפליטים?

שלב 2

שלב 2 א׳המשתתפים ילמדו על הנסיבות ההיסטוריות הנוגעות לקינדרטרנספורט„, ידונו בהבדלים הקיימים בין חוויית פליטות של ילדים אל מול פליטות מבוגרים, וינתחו את המצב המורכב של הילדים; רגשותיהם, התקוות והחלומות שלהם.

שלב 2 ב׳רפלקציה. המשתתפים ידונו במקורות השונים שניתנו להם עבור הקינדרטרנפורטומשבר הפליטים של אירופה בשנת 2015.

שלב 3

בהתבסס על קטע קצר שנכתב עלידי חוקרת להיסטוריה אירופית מודרנית, המתריע על ההשוואה בין האירועים ההיסטוריים לאירועים אקטואליים, המשתתפים יתבקשו לבחון באופן ביקורתי את סוגיית האקטואליזציה של העבר, בהקשר של הקינדרטרנספורט ומשבר הפליטים של אירופה בשנת 2015.

Materialien zum Download