דף הביתמבצע ההצלה קינדרטרנספורטשלב 1: הקדמה

השלב הראשון - הקדמה

שלב זה משמש כהקדמה ליחידה. שאלה מרכזית: כיצד השפה והתיוג הנפוצות במדיה משפיעות על האופן שבו אנו מתייחסים לפליטים?

הנחיות למשתתפים

חשבו על המונח ילדים פליטים“. מה האסוציאציה שלכם למונח זה?

המנחים מספקים בקצרה מידע על המונח, משלימים אסוציאציות אם יש בכך צורך, ומציגים את השאלה הבאה.

״קטינים לא מלווים״ (הגדרה שניתנה על-ידי האסיפה הכללית של האו״ם, 7 באוגוסט 1997)

המונח ״קטינים לא מלווים״ משמש את יוניצ״ף* ואת נציבות האו״ם לפליטים (UNHCRעל מנת להתייחס לאנשים שהם מתחת לגיל 18 או לגיל הבגירות המשפטית במדינה מסוימת, המופרדים משני הוריהם, ושאינם בחברת או באחריותם של אפוטרופוס או מבוגר אחר אשר לפי החוק או המנהג אחראי להם.

* יוניצ״ף: קרן החירום הבינלאומית של האומות המאוחדות לילדים (UNICEF)

איזה סוג של מונחים אחרים עבור פליטים (מבוגרים ו / או קטינים) אתם מכירים?

בשלב זה, המנחים יכולים להוסיף מונחים שלא הוזכרו על ידי המשתתפים. המשתתפים מתבקשים כעת להסתכל על כל המונחים (שנכתבו על הלוח או שחולקו להם כדף) ולהחליט האם הם “חיוביים”, “שליליים” או “נייטרליים”.

כינויים נוספים לפליטים (מבוגרים ו / או קטינים):

פליט, מהגר, שוהה בלתי חוקי, זר, מהגר עבודה, מסתנן, מבקש מקלט.

על הכינויים השונים ומשמעותם:

התקשורת הגרמנית יוצאת דופן בכך שהיא משתמשת באופן גורף במונח פליטיםומבקשי מקלט“. בין אם מדובר בעיתונות צהובהאו איכותית, מימין או שמאלה מהמרכז, כל העיתונים משתמשים בכינויים אלה כ -90% מהזמן. כינויים נוספים כמו: “מהגר” “בלתי חוקיאו זרנמצאים בשימוש לעתים רחוקות יותר. המונח Wirtschaftsflüchtling (מהגר עבודה) בעיתונות הגרמנית, משמש לעתים קרובות מאוד ביחס לאנשים מאפריקה או הבלקן.

Bild

Süddeutsche Zeitung

Die Welt

German Average

Flüchtling(e) (Refugeeפליט

77.0%

70.0%

70.1%

70.3%

Asylsuchende(r)/

Asylbewerber (Asylum Seeker)

מבקש מקלט

15.8%

21.2%

19.4%

20.2%

Migrant(en) (Migrant) זר

4.6%

5.3%

3.4%

4.6%

Immigrant(en)/ מהגר

Einwanderer(in)/

Zuwanderer(in) (Immigrant)

2.6%

2.6%

4.1%

3.1%

Wirtschaftsflüchtlinge

(Economic Refugee) פליט כלכלי

0%

0.5%

1.1%

0.7%

Illegale(r) (Illegal) שוהה בלתי חוקי

0.0%

0.6%

0.7%

0.6%

Wirtschaftsmigranten

(Economic Migrant) מהגר עבודה

0%

0%

0.9%

0.3%

Ausländer (Foreigner)זר

0.0%

0.1%

0.3%

0.1%

Total Numbers

152

1264

705

2121

מקור: סיקור עיתונאי של משבר הפליטים והמהגרים באיחוד האירופי: ניתוח תוכן של חמש מדינות אירופאיות. דוח שהוכן עבור נציבות האום לפליטים (דצמבר 2015)

המשתתפים מקבלים דף מודפס העוסק בסיקור התקשורתי אודות הילד הסורי איילן כורדי.

דף עבודה: איילן כורדי

שאלות לדיון: 

האם אתם יכולים לחשוב על תמונות אחרות של ילדים שהפכו לאיקוניים של אירוע היסטורי מסוים?

מדוע הופכים ילדים לאייקונים של אירועים היסטוריים? מדוע קל יותר לייצר אהדה לילדים?

מדוע אולי קל יותר לדבר על ילדים פליטים ולא על פליטים מבוגרים?

דוגמאות לתצלומים של ילדים שהפכו לאייקוניים לאירוע היסטורי מסוים

  • אנה פרנק, 
  • הילד מגטו ורשה,
  • נערה עירומה נמלטת מענן נאפאלם במהלך מלחמת וייטנאם (1972). הילדה, קים פוק, תמיד תיזכר כילדה בת 9 שזעקה: “חם מדי! חם מדי! “כשהיא רצה במורד הכביש מהכפר הווייטנאמי הבוער שלה, בתמונה שהפכה לסמל של מלחמת וייטנאם,

Materials for Download