דף הביתפרשת הספינה סנט לואיס

יחידת הלימוד: פרשת הספינה סנט לואיס

„אנו מקווים שבקרוב יימצא פתרון ונוכל רדת מהאנייה. לא משנה באיזו ארץ. צריך להיות בעל עצבי ברזל כדי להיות מסוגלים לעבור את כל זה“.

יוליוס הרמן, אחד מנוסעי הספינה סנט לואיס, 30 במאי 1939

מטרות

בחינת פרשת הספינה סנט לואיס מהיבטים ונקודות מבט שונות, תוך מתן ביטוי לדמויות השונות שלקחו בה חלק.

דיון בנסיבות ההיסטוריות שהובילו למצבם של הפליטים מגרמניה (שכן נוסעי הספינה מהווים דוגמה לפליטים אלה).

בחינת הרלוונטיות של פרשת סנט לואיס לימינו אנו,  ודיון בשאלות מורכבות אודות אחריות, חובה אזרחית ומחויבות מוסרית אישית ובינלאומית.

מסגרת הזמן

90 דקות.

שלב 1

שלב זה משמש כהקדמה ליחידת הלימוד ומטרתו לערוך למשתתפים היכרות עם הנושא באמצעות 5 מוצגים, ולאפשר להם לנסח שאלות ראשוניות בנוגע לנושא. נשתמש במתודה דומה לסיכום היחידה.

שלב 2

עבודה בקבוצות קטנות עם חומרים היסטוריים הקשורים לפרשת סנט לואיס. יש לחלק את המשתתפים לארבע  קבוצות. כל קבוצה מקבלת מקור היסטורי וחומר רקע על הספינה סנט לואיס, ועליה להציג אספקט אחד של הפרשה בעזרת שאלות מנחות. בשלבים הבאים כל קבוצה תציג את הנושא שלה ותדון בממצאיה עם שאר המשתתפים. במידת שהמנחה מעוניין בכך, קבוצה חמישית יכולה לעסוק בסוגיית האחריות הבינלאומית למצב הפליטים.

שלב 3

בשלב האחרון ביחידת לימוד זו, המשתתפים יתבקשו לעבוד שוב בקבוצות קטנות, וליצור ולהעביר מסר שהם עצמם רואים כחשוב בנושא הפליטים וחיפוש אחר מקלט.  הם יכולים להפנות את המסר לעולם כפי שהיה בשנות השלושים, או כיום.  על מנת להעביר את המסר עליהם  ליצור כרזה, קולאזאו שער של כתב עת

Materialien zum Download