דף הביתפרשת הספינה סנט לואיסשלב 3: העברת מסר

השלב השלישי - העברת מסר

הקדמה

בשלב השלישי ביחידת הלימוד, המשתתפים יתבקשו לעבוד שוב בקבוצות קטנות, וליצור ולהעביר מסר שהם עצמם רואים כחשוב בנושא הפליטים וחיפוש אחר מקלט.  הם יכולים להפנות את המסר לעולם כפי שהיה בשנות השלושים, או כיום.  על מנת להעביר את המסר עליהם  ליצור כרזה, קולאזאו שער של כתב עת

הנחיות

הדיון בין המשתתפים לגבי המסר שאותו הם מבקשים להעביר ובנוגע לשאלה כיצד לעצב את הכרזה, מהווה כשלעצמו תהליך למידה. יחידת הלימוד מבקשת ליצור אמפתיה ורגישות כלפי פליטים (בעבר ובהווה). ייתכן (ואף לגיטימי) שלא כל המשתתפים יהיו מעוניינים להעביר מסר של סולידריות ואחריות חברתית. אף על פי כן, הצגת הכרזות בסוף שלב זה תאפשר דיון על טיעונים שונים (תרבותיים, חברתיים וכלכליים) שעלו לגבי הנושא

את המסרים יכולים המשתתפים להפנות לעולם כפי שהיה בשנות ה-30, או כיום. על מנת להעביר את המסר, עליהם ליצור כרזה, קולאזאו שער של כתב עת. הם יוכלו להשתמש בטקסט (מהמקורות שקראו, או בטקסט שיכתבו בעצמם), בציור או בצילומים. המנחה יספק להם עיתונים וכלי ציור.

שאלות נוספות לדיון מסכם

מהן נקודות הדמיון והשוני בין המצב בשנות השלושים והמצב בשנים האחרונות? על שאלה זו ניתן להרחיב גם כחלק מיחידת הלימוד בנושא הקינדרטרנספורט, שעוסקת בהבדלים המבניים שבין המצב בעבר לבין המצב כיום

כיצד ניתן לפתח מחויבות מוסרית ורגשית לפתרון בעיה שלא אנו יצרנו, אך עלולה להשפיע בסופו של דבר באופן ישיר על חיי היומיום שלנו?

Materials for Download